Lidmaatschap NRSDe Stichting NRS kent Begunstigers en Donateurs, die via het Tijdschrift AVONTUURLIJKE KLASSIEKERS over de evenementen worden geďnformeerd. Aan de evenementen kan alleen door Begunstigers, Donateurs en hun huisgenoten worden deelgenomen.


Informatiepakket
Op verzoek wordt een gratis informatiepakket toegezonden met een recente aflevering van het tijdschrift, alsmede het programma en inschrijfformulier voor de eerstvolgende grote evenementen.

NRS Donateurs (€ 45,00 per jaar)
Donateurs genieten een korting op de inschrijfgelden (géén begunstigers-toeslag!), naast andere voordelen zoals gegarandeerde acceptatie tijdens voorinschrijving voor evenementen.
Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd indien de bestuurder OF navigator NRS-donateur is (of wordt) voor het desbetreffende jaar, of als het kinderen of huisgenoten van donateurs betreft. Én als het team door een andere donateur wordt ingeschreven, of binnen afspraken met andere clubs als z.g. “Gastrijder” inschrijft (met de tijdelijke status van donateur). Co-equipiers behoeven niet afzonderlijk begunstiger of donateur te worden, tenzij zij de NRS-informatiebulletins en het tijdschrift AVONTUURLIJKE KLASSIEKERS zelf ook rechtstreeks toegezonden willen krijgen.


NRS Begunstigers (€ 25,00 per jaar)
Wie wél over de NRS activiteiten geďnformeerd wil blijven, maar vooralsnog niet verwacht daadwerkelijk aan de evenementen deel te gaan nemen (of tegen een toeslag!), kan Begunstiger worden en krijgt alle bulletins en tijdschriften toegezonden. Voor verzending aan adressen buiten Nederland dient men Donateur te worden i.v.m. de hoge portokosten.

FANTASY TOURS - Boergondische Sectie - Fantasy ToerRally
Fantasy ToerRally’s zijn bedoeld voor de liefhebbers van wat kleinschaliger evenementen rond de mooie dingen des levens, met verblijf in luxe hotels, fraaie kastelen of eenvoudiger hotels met bijzondere ambiance en avondvullende uitgebreide diners. Leden van de Boergondische Sectie worden eerder geďnformeerd en/of hebben 1 maand recht op voorrang via voorinschrijving. Voor een eenmalige bijdrage ŕ € 35 (boven de jaarlijkse bijdrage als NRS-begunstiger/donateur) wordt men ingeschreven als ‘Boergondiër’ in het register van de Boergondische Sectie.

Avontuurlijke Klassiekers
Begunstigers, Donateurs en Sectieleden van de NRS ontvangen het tijdschrift "Avontuurlijke Klassiekers" op (on)regelmatige tijden.